360° rundskue mellom Store og Midtre Heillstugutind 29.3.2010

Leif Roar Strand's rundskuer.no

fleire panorama

gjestebok