360° rundskue frå Jønshorn / Ramoen 31.8.2008

Leif Roar Strand's rundskuer.no

fleire panorama

gjestebok