360° rundskue frå Lidaveten  6.6.2007

Leif Roar Strand's rundskuer.no

fleire panorama

gjestebok