360° rundskue frå Storhornet (Bjørke) 14.5.2009

Leif Roar Strand's rundskuer.no

fleire panorama

gjestebok