Storetind 25.5.2008 og 4.8.2011

zoom: + og - knappen fleire rundskuer Gjestebok