Storetind horisonten 4.8.2011

zoom: + og - knappen fleire rundskuer Gjestebok